Akce jednotky 2011
Dobrovolní hasiči roku 2012 - JSDH Fulnek na 2. místě
    V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže Dobrovolní hasiči roku 2012, kterou pořádá společnost RWE. Soutěž probíhala v kategorii jednotka a sbor, dále byla celá ČR rozdělena na 5 regionů. V prvním kole vybrala odborná porota 5 finalistů, ve druhém kole pak hlasovala široká veřejnost, které tak rozhodla o konečných výsledcích. Soutěžili jsme v kategorii jednotka, region SEVER Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj). Ve čtvrtek 8. listopadu jsme se zúčastnili slavnostního večera (za jednotku: Ing. Josef Benýšek, Bc. Tomáš Gockert, za město Fulnek: Ing. Gabriela Zaoralová). kde velitel jednotky převzal z rukou ředitele HZS MSK a ředitele společnosti RWE ocenění za 2. místo a šek v hodnotě 30.000 Kč, který bude použit na výbavu jednotky. Na prvním místě se umístili kolegové z Kopřivnice, což svědčí o kvalitě dobrovolných jednotek územního odboru Nový Jičín. Děkujeme všem kteří nám pospali svůj hlas i těm, kteří nás podporují v naší činnosti.
 • www.pozary.cz - tisková zpráva o soutěži a vyhlášení výsledků
 • www.hasici150.cz - video záznam slavnostního vyhlášení výsledků
 • 28.4.2012 soutěž ve vyproš´tování v Hlučíně
       V sobotu 28.4.2012 proběhl v Hlučíne již 2. ročník soutěžního instrukčně-metodického zaměstnání, zaměřeného na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Této soutěže se zúčastnilo 25 týmů z JSDH, které jsou v Moravskoslezském kraji předurčeny pro zásahy u dopravních nehod, ale také šestice družstev s HZS MSK. Jednotky si vylosovaly některý z předem připravených scénářů nehody a provedli vyproštění zraněné osoby. Rozhodčí hodnotili taktiku zásahu, techniku, poskytnutí první pomocí a celkový čas do předání zraněné osoby lékařům. Naše jednotka se umístila na 17. místě a zastupovali jí členové: Marek Jiří, marek Jan, Sokol Luděk a Calábek Jan. Výsledkovou listinu, foto i video naleznete v článku na serveru Pozary.cz zde.

  23.3.2012 požár v Knurrově paláci – prověřovací cvičení
       Během pátečního odpoledne došlo k zahoření dřevěného obložení od vadné elektroinstalace v bývalé tělocvičně v Knurrově paláci. Požár se pokusil uhasit správce objektu, ale nadýchal se kouře a upadl do bezvědomí. K události byla povolána naše jednotka s cisternou a automobilovým žebříkem. Na místě bylo potvrzeno, že je pohřešována jedna osoba. Byla vytvořena průzkumná skupina, která započala vyhledávat osobu, další skupina provedla vytvoření útočného proudu do 2.NP a hledání ohniska. Při nalezení figuríny členové jednotky zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení. Figurínu vynesli, poskytli první pomoc a předali vedoucímu cvičení. Po nalezení ohniska (vyvíječ diskotékového kouře) provedli jeho „uhašení“ a po odvětrání prostor se jednotka vrátila na základnu, kde proběhlo vyhodnocení cvičení.

  27.8.2011 pokračování oslav na dnu města Fulnek
           Na Dni města Fulnek v sobotu vyvrcholily oslavy 150 let od založení tamního Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy, o jejichž červnové části jsme vám přinesli samostatný článek, dnes pokračovaly statickými i dynamickými ukázkami a svěcením praporu sboru a sochy sv. Floriána.
      Samotná hasičská část dnešního Dne města začala v 10:00 ukázkou zásahu u dopravní nehody s požárem jednoho z vozidel a vyproštěním osob. Dynamickou ukázku provedla jednotka SDH Fulnek, zařazena v kategorii JPO II s předurčením pro zásahy u dopravních nehod. Hasiči po příjezdu likvidovali požár jednoho z vozů a vyprošťovali jednu zraněnou osobu z druhého, který zůstal při simulované havárii ležet na boku. S následným odklizením vozidel pomohl VYA MB Bison ze stanice Ostrava – Zábřeh, který byl kromě této činnosti k dispozici na statické ukázce techniky.
      Tam jsme kromě něj mohli vidět i CAS 20 MB Econic rovněž ze stanice v Zábřehu, CAS 32 Tatra, CAS 20 Tatra, AZ 30 Ifa a historické stříkačky místní jednotky, CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Š706 RTHP, DA Opel nebo i DA T 805 „Kačena“ z okolních sborů.
      Hasičský program pokračoval v pravé poledne, kdy byl místním farářem vysvěcen historický prapor, který sbor obdržel v roce 2001 a dřevěná socha sv. Floriána, kterou sboru v červnu předal pan J. Mazalík, fulnecký občan a řezbář. Stejně jako v červnu byl i nyní k vidění reliéf zakladatele sboru Agustina Thiryho, zhotovený Jerlochovickým sochařem panem Velikem.
      Ve 14:00 proběhla další ukázka zásahu u dopravní nehody. Tentokrát hasiči z místní jednotky prováděli vyproštění dvou zraněných osob, které zůstaly po nehodě zaklíněny ve vozidle. To bylo převráceno na střechu. Hasiči předvedli divákům vyproštění jak pátými, tak bočními zadními dveřmi za použití hydraulického vyprošťovacího zařízení Lukas s kombinovaným nástrojem.
      Ve spalujícím horku se staly náročnými nejen dynamické, ale i statické ukázky a lidé tleskali hasičům nejen za předvedenou činnost, ale i za to, že vydrželi nepříjemnou teplotu zásahových oděvů. Do dalších 150 let přejeme fulneckým hasičům mnoho zdaru.

  4.-.5. června 2011 oslavy 150 let od založení našeho sboru
           Ve Fulneku se v sobotu 4. 6. 2011 žilo hasičinou. Již v pátek byla zahájena v Městském kulturním centru výstava z historie sboru, na které jsme představili hlavně kroniky mladých hasičů, jejich úspěchy –poháry a diplomy, dále pak fotografie staré i nové z činnosti sboru, něco z historické techniky a hlavně byl poprvé viděn obraz A. Thiryho – zakladatele sboru, namalovaný k této významné události.
      Na výstavu lákala vlajka našeho sboru umístěna na 30m zásahovém žebříku IFA. Tento poutač zdaleka viditelný přilákal mnohé návštěvníky výstavy. Hlavně starší návštěvníci měli radost, když se našli na fotografiích.
      Děti obdivovaly sošky Sv. Floriána, patrona hasičů, staré přílby a zásahové obleky. Dospělí pak také sbírku hasičských znaků – nášivek hasičů z mnoha států světa, kterou ze svých cest vozí pan František Panáček. Výstava probíhala ještě v sobotu do 14 hodin. V sobotních dopoledních hodinách se u požární zbrojnice konalo klání v požárním útoku mezi družebními sbory ze Sobotky (okr.Jičín), polského Polielówa a domácím družstvem hasičů. Ozdobou mezi mužskými družstvy byla dvě družstva žen: ze Sobotky a z Fulneku.
      Soutěž byla dvoukolová a oba poháry získali domácí oslavenci. I tento dárek si udělili ke svému 150ti letému výročí. Fulnečtí získali i křišťálový pohár věnovaný zakladatelem družby mezi Fulnekem a Sobotkou panem Fr. Šedivým. O tento pohár se soutěží již více než třicet let.
      V odpoledních hodinách jsme odkryli reliéf zakladatele sboru Agustina Thiryho, zhotovený Jerlochovickým sochařem panem Velikem. Pak se u PZ začal řadit průvod, který následně prošel městem. Průvod vedl starosta sboru pan Jiří Marek, za ním následoval šik vlajkonošů se státními vlajkami ( ČR,Polsko a EU) a pak již paráda historických praporů sborů, nejen domácího, ale i sborů z okolí, Sobotky a Popielówa. Celkem se představilo 13 standard.
      Následovalo koňské spřežení v nádherných postrojích, které táhlo historickou stříkačku z r. 1909, na ní seděli fulnečtí hasiči v modrých dobových vycházkových uniformách. , které jsme mohli obdivovat poprvé. Za koňkou pochodovali za zpěvu naši přátelé z SDH Lukavec, oděni do bílých historických uniforem. Za nimi již pochodovali fulnečtí hasiči v současných uniformách, jejich řady doplnili opět naši přátelé z okolních sborů, samozřejmě ze Sobotky a ozvláštněním průvodu byli polští hasiči v jejich krásných uniformách.
      Aby se dobře pochodovalo, hrála nám k tomu dechovka Děrničanka, za kterou byli zařazeni mladí hasiči z Fulneku a za nimi se pak již seřadili ostatní členové sboru, naši kamarádi a příznivci hasičů, celkem kolem 200 osob. Za nimi již jela technika, která v minulosti byla a v současnosti je v užívání fulneckých hasičů. Tyto vozy houkaly a blikaly, takže průvod nebyl k přehlédnutí a ti, kdo se na něj dívali myslím měli také hezký zážitek.
      Průvod vyšel od PZ, přešel náměstí, ulicí Masarykovou , aby následně ulicí Palackého došel k místnímu kulturnímu centru, kde v zahradě ještě hasiči v historických uniformách předvedli zásah s koňmi taženou stříkačkou, kdy potah tryskem objel zahradu a historická stříkačka a její obsluha prokázali svou akceschopnost a za potlesku mnoha přihlížejících provedli zásah na pomyslný požár. Pro přihlížející to byl nádherný zážitek.
      Program pokračoval slavnostní valnou hromadou, na jejímž začátku se po více než stu letech rozezněly tóny hymny fulneckých hasičů, která byla v němčině složena při vzniku sboru a nyní byla přeložena do češtiny a všichni sborem při dechovce jsme si ji zazpívali. Pak naše mladé hasičky přednesly oslavnou báseň, kterou sepsala Zuzka Gockertová k našemu výročí.
      Překvapením pro všechny členy a naše hosty bylo předání dřevěné sochy Sv. Floriána, kterou sboru předal pan J. Mazalík, fulnecký občan a řezbář. Takovou sochou se může pyšnit málokterý sbor. Pak již následovalo čtení zprávy o historii, byly předány medaile a ocenění, pak následovalo několik povzbudivých slov našich hostů z vrcholných orgánů SH ČMS, starostky města, delegátů HZS i našeho družebního sboru ze Sobotky, jehož starosta nám předal pohár s věnováním k našemu výročí a fotografie.
      No a nakonec po večeři se všichni sešli na hasičské zábavě, kde za hudby rozhýbali svá těla tancem a prokázali svou kondici po náročném dni. V neděli se členové SDH Fulnek věnovali úklidu po oslavách a likvidaci výstavy a naši hosté odjeli do Ostravy, kde shlédli exponáty v hasičském muzeu a navštívili centrálu HZS. Poláci z Ostravy zamířili do svého domova a sobotečtí se ještě vrátili k nám do Fulneku, aby se se všemi rozloučili a v podvečerních hodinách se vypravili na cestu domů.
      Celé oslavy se konaly pod záštitou Evropské Unie, euroregionu Silesia. Díky této podpoře bylo vydáno 400 ks knih o 150 leté historii Fulneckého sboru, vyrobeno 6 ks historických hasičských uniforem, pořízena hymna Fulneckých hasičů, ubytování a stravonání pro hosty ze Sobotky a Popielowa a další. Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou spolupodíleli na přípravě a realizaci oslav a přejeme si do budoucna být stále aktivním sborem, abychom za dalších 10, 20 či více let mohli znovu kladně hodnotit naši činnost.
  text: Světlana Marková, SDH Fulnek
  pátek 13.5.2011 Den otevřených dveří
       Na pátek 13. vyhlásila Asociace hasičských důstojníků den požární bezpečnosti. V rámci tohoto dne probíhají dny otevřených dveří u profesionálních hasičů. Jelikož v letošním roce oslaví náš sbor 150 let od svého založení, uspořádali jsme také den otevřených dveří, aby si mohli zájemci našeho města i okolí prohlédnou naší techniku a vybavení. Jak se dalo očekávat, největší zájem o akci projevili děti, které si mohli prohlédnou naší techniku, vyzkoušet výstroj a také si zastříkat z hasičské džberovky. Dověděli se spoustu informací o hasičích, kteří je také informovali o tom, jak se chovat v případě požáru. Kdo akci nestihl, tak v rámci letošních oslav bude ještě několik příležitostí, kde si prohlédnou naší techniku. Akce se vydařila, přišlo se na nás podívat přibližně 150 osob, proto i v příštím roce na pátek 13. opět proběhne den otevřených dveří.

  16.4.2011 soutěžní IMZ ve vyprošťování v Hlučíně
       V sobotu 16.4.2011 se část jednotky zúčastnila instruktážně metodického zaměstnání jednotek předurčeným k zásahům u dopravních nehod v Moravskoslezském kraji, které proběhlo formou soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Akce proběhla v areálu hlučínské štěrkovny (okres Opava) a zúčastnilo se jí všech 23 jednotek, předurčeným k těmto typům zásahů v našem kraji. Úkolem bylo vyproštění zraněné osoby (figuranta) se zajištěním maximální bezpečnosti pro sebe a pro postiženou osobu, s dodržením všech platných bezpečnostních předpisů a postupů. Po ukončení pokusů dobrovolných hasičů následovala krajská soutěž pro profesionálních hasičů. Akce byla velmi přínosná, jelikož se soutěžící mohli podívat a přiučit různým postupům a fíglům ostatních jednotek. Další info:
 • www.pozary.cz/...
 • www.hasicihlucin.cz/...


 • 28.1.2011 výcvik z novým vyprošťovacím zařízením
       Ke konci roku 2010 nám město Fulnek zakoupilo nové hydraulické vyprošťovací zařízení značky Lukas. Po teoretickém seznámení bylo na měsíc leden naplánováno praktické školení. Toto zařízení se používá nejčastěji u dopravních nehod, proto tématem školení byla dopravní nehoda osobního automobilu s vyproštěním zraněného řidiče. Hasiči si zopakovali a noví členové si vyzkoušeli postupy při zásahu při dopravní nehodě a vyprošťování osob z havarovaných vozidel.