Historie
Technika, která dříve sloužila naší jednotce
Parní stříkačka vídeňské firmy W. Knaust
     Tuto parní stříkačku zakoupil Fulnecký hasičský sbor v roce 1871 za peníze sebrané mezi fulneckými občany.
Parní stříkačka pražské firmy Smekal
     Tuto stříkačku zakoupilo město Fulnek v roce 1876. Šlo o první stříkačku vyrobenou v Čechách. Tato stříkačka ovšem nebyla příliš praktická. K výrobě páry bylo zapotřebí nejméně 20 minut, což bylo pro potřebný zásah obvykle pozdě! Proto se jí většinou využívalo hlavně k ochraně okolních budov.
Ruční čtyřkolová stříkačka tažená koňmi
     Čtyřkolová stříkačka firmy Ad. Hiller se zdvihovou pumpou a váhadlem pro 4 obsluhující osoby. Ve Fulneku byly tyto stříkačky dvě. První byla zakoupane v roce 1892, ta "novější" byla vyrobena v roce 1909 a Fulnecký dobrovolný hasičský sbor jí vlastní od roku 1911 ve funkčním stavu.
Autostříkačka TATRA
     Tato autostříkačka TATRA byla válkou těžce postiženému Fulneku darována městem Brno 26.6.1948, více se mi o tomto vozidle bohužel nepodařilo zjistit.
Přenosná stříkačka Flader
     Benzinová stříkačka Flader kombinovaná s motorem firmy Breuer byla Fulneckým hasičům darována v roce 1954 závodním požárním sborem Karnola. Darování sprostředkoval velitel závodního sboru Leo Sokol. Tímto záslužným činem se stříkačka dochovala až do dnešních dnů a je stále provozuschopná. Ve Fulneku sloužila ještě jedna stříkačka Flader a to od roku 1942 do roku 1945, poté byla převedena do Jestřábí kde dosloužila
Dvoukolová stříkačka
     Tato požární stříkačka se spalovacím motorem na dvoukolovém podvozku a čerpadlem o výkonu 1 600 l/min pochází ze 60. let a je stále provozuschopná.
AS 16 Praga RN
     Tzv. "Erena" sloužila k přepravě požárního družstva a příslušenství k provedení zásahu z cizích zdrojů. Ve Fulneku toto vozidlo sloužilo od 50. do 70. let.
CAS 18 ZIL 130 a CAS 25 ZIL 131
     Toto sovětské vozidlo sloužilo k přepravě požárního družstva a příslušenství k provedení zásahu z cizích nebo vlastních zdrojů. Nejprve sloužila CAS 18 ZIL 130, pozdeji byl nahrazen novějším typem a to CAS 25 ZIL 131, který byl postaven na terenním podvozku. Ve Fulneku tato znažka vozidla sloužila od 70. do 90. let, kdy jej nahradila CAS 32 T148.
Liaz RTH
     Cisternová automobilová stříkačka k přepravě úplného požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů. Charakter podvozku umožnuje použít tuto cisternu v obtížném terénu, například na lesní požáry. Fulneckým hasičům sloužil v 80. až 90. létech.
DA Avia A30
     Jednalo se o dopravní automobil, určený pro přepravu požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu z cizích zdrojů hasicích látek. Ve Fulneku sloužil od roku 1971 do roku 2000.
DA Ford Transit
     Tento automobil sloužil ve Fulneku od roku 2000 do konce roku 2006, kdy jej nahradil DA Volgswagen. Tranzit slouší hasičům dál a to v obci Jílovec.
CAS 32 T148
     Naší jednotce toto vozidlo sloužilo od 31.8.1989 až do roku 2009 kdy jej nahradila CAS 20 T815 TERRNo1 4x4.2. Svůj poslední výjezd za JSDH Fulnek byl 9.7.2009 a jednalo se o odstraňování naplavenin z komunikace po povodni. Službu pro město Fulnek pak vozidlo ukončilo 23.7.2009 v 16:30, kdy si jej převzali zástupci JSDH Studénka - Butovice, kde bude vozidlo sloužit dál. ...další informace

    Toto je stručný přehled techniky, která dříve sloužila Fulneckým hasičům. Je na ní vidět jak se vyvýjela společne s dobou. Není to ovšem kompletní přehled. První stříkačku získalo město Fulnek již v roce 1798. Dalším unikátem byla elektrická stříkačka, kterou hasiči získali při příležitosti 50. výročí založení v roce 1911. Ve velmi podrobně zpracovaném almanachu Jaromíra Peterky vydavého ke 130. výročí založení SDH Fulnek jsem našel zmíňku i o dalších vozidlech. Od 50. do 90. let to byla vozidla Renault, Ditrich, Steyer, motocykl Jawa, vozidlo Robur, Garant, Praga S5T a další.Seznam velitelů hasičů Fulnek od založení sboru v roce 1861:

     V čele jednotky vždy stojí její velitel, ten nejen že řídí činnost jednotky u zásahů, ale také zodpovídá za akceschopnost jednotky. Zde je seznam těch, kteří tuto funkci vykonávali od vzniku Fulneckých hasičů v roce 1861.

rokjméno velitele
1861 - 1867 zakladatel sboru Augistin Thiry
1867 - 1884 na základě úpravy stanovy byl volen společný předseda tělovýchovné i hasičské jednoty.
1884 Klumpner Moric
1884 - 1893 Reichman František
1893 - 1895 Knopp Karel
1897 - 1899 Friedl Leopold
Od roku 1911 do konce 2. světové války nejsou o činnosti dobrovolných hasičů žádné ověřené zprávy. V srpnu 1945 se uskutečnila schůze Českého svazu dobrovolných hasičů v hotelu Zlatý kříž.
1945 - 1948 Dresler František
1948 - 1949 Lavruk Vlastimil
1949 Paskovský Alois
1949 Heiník František
1949 - 1958 Adámek Ladislav
1958 - 1963 Pribela Štefan
1963 - 1968 Zapletal Stanislav
1969 - 1971 Hurta Josef
1971 - 1985 Hurta Jaroslav
1985 - 1998 Vašina Ladislav
od r. 1998 Ing. Benýšek Josef