Členové

     Členové jednotky zajišťují nepřetržitou pohotovost. To znamená že vždy minimálně družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3) je připraveno do 5 minut vyjet k zásahu. O vyhlášení poplachu jsou členové vyrozumění pomocí SMS zpráv a také pomocí systému AMDS z Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) Moravskoslezského kraje v Ostravě. AMDS funguje tak, že člen jednotky přijme hovor, ve kterém systémový hlas přečte informace o události. Hasič hovor přijme a v případě že se zásahu zúčastní potvrdí stiskem tlačítka 1, v opačném případě stiskem tlačítka 2. Informace o doručení vyhlášení poplachu a počtu dostupných hasičů se poté objeví na operačním středisku.
    Jednotka provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostí, plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu a je předurčena k zásahům u dopravních nehod.


velitel jednotky: Ing. Benýšek Josef
zástupce velitele: Marek Jiří

Jméno Funkce
A Marek Jiří velitel družstva
Bc. Gockert Tomáš velitel družstva
Rýpar Martin strojník
Bernhardt Lukáš hasič
 
B Ing. Benýšek Josef velitel jednotky
Benýšek Aleš velitel družstva
Vašina Petr strojník
Ing. Gold Pavel hasič
Sokol Josef hasič
 
C Marek Jan velitel družstva
Gold Ivan velitel družstva, t STR.sl
Gold Petr strojník
Fabián Robin hasič
Ostatní:
  Mgr. Hurta Pavel velitel družstva
Benýšek Dalibor strojník
Večeřa Roman strojník
Šindler Milan strojník
Trefil Stanislav strojník
kliknutím na jméno se zobrazí profil člena                

t STR.sl - technik strojní služba
t CH a T sl - technik chemická a technická služba

    Jak již bylo zníměno, JSDH Fulnek zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) do 5 minut. Toto družstvo se skládá z velitele, strojníka (řidiče) a dvou hasičů. Úkolem velitele je řídit činnost a rozhodovat o postupech u zásahu, strojník pak obsluhuje automobil a všechny ostatní stroje (elektrocentrály, čerpadla...), hasiči provádějí zásah dle příkazů velitele.
    Člen JSDH musí být starší 18-ti let a být zdravotně způsobilí. Zdravotní způsobilost se kontroluje každé 2 roky v rámci prevetivních prohlídek u svého praktického lékaře. Noví zájemci poté absolvují základní 40-hodiné školení a přezkoušení u velitele jednotky. V rámci odborné přípravy se všichni členové zůčastňují pravidelných školení v průběhu celého roku. Každý člen jednotky absolvoval kurz nositelů dýchací techniky (NDT), který ho opravňuje zasahovat v dýchací technice. V rámci pravidelného výcviku musí každy minimálně jednou za čtvrt roku použít dýchací přístroj. Členové jednotky se scházejí každý pátek v 16:00 v hasičské zbrojnici, kde provádějí udržbu techniky a výzbroje. Ve všední dny pak od 18:30 do 19:00 kdy probíhá tzv. předání směny.


Působnost jednotky:
SPP - Stupeň požárního poplachu více

Předurčenost na dopravní nehody více

I. SPP II. SPP III. SPP
Bílov Bernadrice nad Odrou Albrechtičky
Bravinné Bílovec Bartošovice
Děrné Butovice Bítov
Dolejší Kunčice Dobešov Blahutovice
Fulnek Emauzy Bludovice
Hladké Životice Heltívon Bravantice
Jerlochovice Heřmanice u Oder Dub
Jestřábí Heřmánky Heřmanice
Jílovec Hrabětice Hodslavice
Kletné Hukovice Hostašovice
Kostelec Hůrka Janovice
Kujavy Hynčice Kojetín
Loučky u Oder Jakubčovice nad Odrou Lhotka
Lukavec Kaménka Loučka
Odry Klokočůvek Lubojaty
Pohoř Kunín Nový Jičín
Pohořilky Luboměř Palačov
Stachovice Mankovice Petřkovice
Suchdol nad Odrou Nová Horka Starojická Lhota
Tošovice Nový Svět Starý Jičín
Veselí Ohrada Straník
Vítovka Polouvsí Šenov u Nového Jičína
Vlkovice Pustějov Velké Albrechtice
Vrchy Slatina Vlčnov
  Spálov Žilina
  Stará ves  
  Studénka  
  Tísek  
  Véska  
  Vražné  
  Výškovice  
  Březová (okres Opava)  
  Gručovice (okres Opava)  
  Jančí (okres Opava)  
  Jelenice (okres Opava)  
  Leskovec (okres Opava)  
  Lesní Albrechtice (okres Opava)  
  Větřkovice (okres Opava)